Giới thiệu các chương trình đào tạo Đại học chính quy

  Khoa Vật lí đào tạo 1 mã ngành với 3 chương trình đào tạo: + Cử nhân Sư phạm Vật lí; + Cử nhân Sư phạm Vật lí chất lượng cao; + Cử nhân Sư phạm Vật lí tiếng Anh. * Chương trình đào tạo: Cử nhân Sư phạm…
..>>
12
Loading...

Khoa Vật Lí - Đại học Sư phạm Hà Nội     Add: 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội     Email: khoavatli@hnue.edu.vn     Tel: +84437547797