Chi uỷ Khoa Vật lí – Nhiệm kỳ 2020 – 2022

PGS. TS. Lục Huy Hoàng

Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailFacebookGoogleScholarPhone

PGS. TS. Nguyễn Văn Biên

Chi uỷ viên, Phó Trưởng khoa, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailFacebookGoogleScholarResearchGatePhone

TS. Đinh Hùng Mạnh

Chi uỷ viên, Giảng viên, Chủ tịch Công đoàn
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailFacebookGoogleScholarResearchGatePhone

TS. Bùi Thị Hà Giang

Chi ủy viên, giảng viên, Phó Bí thư Đoàn trường
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
EmailFacebookGoogleScholarPhone