Chi ủy khoa Vật lí nhiệm kỳ 2019 – 2022

PGS. TS. Lục Huy Hoang – Bí thư

 PGS.TS. Lê Đức Ánh – Phó Bí thư

PGS.TS. Nguyễn Văn Biên – Chi ủy viên

TS. Đinh Hùng Mạnh – Chi uỷ viên

 ThS. Bùi Hà Giang – Chi ủy viên