Bài viết mới

Danh sách bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế năm 2022

Danh sách bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế năm 20221. Bài báo thuộc danh mục ISI/Scopus STTTác giả/Nhóm tác giảTên bàiTạp chíSố (tập nếu có)Năm xuất bảnTừ trang-đến trangLink bài báo 1Pham Hoai Linh, Pham Do Chung, Le Thi Mai Oanh,…
..>>
Announcement

Danh sách bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế năm 2021

Danh sách bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế năm 20211. Bài báo thuộc danh mục ISI/Scopus STTTác giả/Nhóm tác giảTên bàiTạp chíSố (tập nếu có)Năm xuất bảnTừ trang-đến trangLink bài báo1 Hoc Nguyen Quang, Hien Nguyen Duc, Van Cao Long, Dung…
..>>
Announcement

Danh sách bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế năm 2020

Danh sách bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế năm 20201. Bài báo thuộc danh mục ISI/Scopus STTTác giả/Nhóm tác giảTên bàiTạp chíSố (tập nếu có)Năm xuất bảnTừ trang-đến trangLink bài báo1 Minh Nguyen Van, Oanh Le Thi Mai, Chung Pham Do,…
..>>
Announcement

Danh sách bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế năm 2019

Danh sách bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế năm 20191. Bài báo thuộc danh mục ISI/Scopus STTTác giả/Nhóm tác giảTên bàiTạp chíSố (tập nếu có)Năm xuất bảnTừ trang-đến trangLink bài báo1 Duong Quoc Van, Tran Minh Thi, Nguyen Manh Nghia, Tran…
..>>
Announcement

Danh sách bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế năm 2018

Danh sách bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế năm 2018 1. Bài báo thuộc danh mục ISI/Scopus STTTác giả/Nhóm tác giảĐơn vịTên bàiTạp chíSố (tập nếu có)Năm xuất bảnTừ trang-đến trangLink bài báo 1Trong Dung Nguyen, Chinh Cuong Nguyen, The Toan…
..>>
Announcement

Danh sách bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế năm 2017

Danh sách bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế năm 20171. Bài báo thuộc danh mục ISI/Scopus STTTác giả/Nhóm tác giảTên bàiTạp chíSố (tập nếu có)Năm xuất bảnTừ trang-đến trangLink bài báo 1 Dang Van Soa, Dao Thi Le Thuy, Bui Thi Ha…
..>>
Loading...

Khoa Vật Lí - Đại học Sư phạm Hà Nội     Add: 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội     Email: khoavatli@hnue.edu.vn     Tel: +84437547797