KỈ NIỆM 113 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (5/6/1911 – 5/6/2024)

Mục đích:

 • Tạo ra sự nhận thức sâu sắc về ý nghĩa lịch sử và tinh thần lãnh đạo của Bác Hồ trong việc tìm đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam.
 • Kích thích tinh thần yêu nước, tự hào về di sản văn hóa và lịch sử của đất nước.
 • Tạo ra sự đoàn kết, gắn kết cộng đồng trong việc vận động và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Nội dung:

 • Lịch sử và ý nghĩa của ngày 5/6/1911 – ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
 • Hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ và những bài học quý báu mà chúng ta có thể rút ra từ đó.
 • Tinh thần đoàn kết, hy sinh và quyết tâm của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và hạnh phúc.
 • Sự tiếp tục và phát triển di sản của Bác Hồ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và trong xây dựng đất nước.

Hình thức Tuyên truyền:

 • Tổ chức các sự kiện lễ kỷ niệm, bao gồm lễ dâng hương, triển lãm ảnh, buổi tọa đàm, văn nghệ giao lưu…
 • Phát sóng các chương trình truyền hình, radio, và video trên mạng xã hội về ý nghĩa của ngày này và di sản của Bác Hồ.
 • Tổ chức các hoạt động tình nguyện, như làm sạch môi trường, trồng cây, phục vụ cộng đồng, nhằm thể hiện tinh thần hướng về cộng đồng và tự nguyện của nhân dân.
 • Sử dụng các phương tiện truyền thông truyền thống và công nghệ thông tin để lan tỏa thông điệp, kích thích sự tham gia và tạo ra tác động sâu rộng trong cộng đồng.

Bằng cách thực hiện những hoạt động tuyên truyền có mục đích, nội dung và hình thức phù hợp, chúng ta có thể lan tỏa sự nhận thức và tinh thần yêu nước, góp phần vào việc giữ gìn và phát triển di sản văn hóa và lịch sử quý báu của dân tộc.