PGS. TS. Ngô Ngọc Hoa

Chi uỷ viên, Phó Trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Đại cương
EmailGoogleScholarResearchGatePhone

TS. Minh Thư

Đảng viên, Giảng viên
Bộ môn: Vật lí Đại cương
EmailHomePhone

PGS. TS. Nguyễn Văn Khánh

Đảng viên, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Đại cương
EmailFacebook

TS. Nguyễn Thị Khánh Hòa

Đảng viên, Giảng viên
Bộ môn: Vật lí Đại cương

NCS. Nguyễn Thị Huyền Trang

Giảng viên, Trợ lí giảng dạy, Cố vấn học tập
Bộ môn: Vật lí Đại cương
EmailFacebookPhone

TS. Công Tường

Đảng viên, Giảng viên
Bộ môn: Vật lí Đại cương
EmailFacebookResearchGatePhone

TS. Dương Quốc Văn

Đảng viên, Giảng viên
Bộ môn: Vật lí Đại cương
EmailPhone

Ths. Nguyễn Thị Thu Minh

Đảng viên, Giáo viên TH, Tổ trưởng công đoàn bộ môn VLĐC
Bộ môn: Vật lí Đại cương
EmailFacebookPhone

TS. Nguyễn Mạnh Nghĩa

Đảng viên, Giáo viên TH, Uỷ viên BCH CĐ
Bộ môn: Vật lí Đại cương
EmailGoogleScholar

Ths. Nguyễn Anh Vinh

Giáo viên TH
Bộ môn: Vật lí Đại cương
EmailPhone