NCS. Nguyễn Thị Huyền Trang

Giảng viên, Trợ lí giảng dạy, Cố vấn học tập
Bộ môn: Vật lí Đại cương
EmailFacebookPhone
NCS Nguyễn Thị Huyền Trang hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại Bộ môn Vật lí đại cương. Là cựu sinh viên lớp CLC (Y7) khóa 2003-2007, công tác tại Khoa Vật lí từ năm 2007 đến nay. Hiện nay là Giảng viên, giảng dạy các môn Cơ sở Vật lí 1, Cơ sở Vật lí 3, Cơ sở Vật lí 4, Thực hành Cơ sở vật lí 1,2; Trợ lí giảng dạy, Cố vấn học tập.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Cử nhân Vật lí – Trường Đai học Sư phạm Hà Nội, 2003-2007
 • Thạc sĩ Vật lí lí thuyết – Trường Đai học Sư phạm Hà Nội liên kết với Viện Vật lí lí thuyết và điện tử Việt Nam, 2007-2009
 • NCS Space and Applications – Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Giảng viên Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2007-nay

GIẢNG DẠY

 • Cơ sở Vật lí 1
 • Cơ sở Vật lí 3
 • Cơ sở Vật lí 4
 • Thực hành Cơ sở vật lí 1
 • Thực hành Cơ sở vật lí 2

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Phổ dao động quay của các phân tử khí nhà kính: CO2, H2O, N2O.
 • Các hiệu ứng vận tốc và mô phỏng động lực học phân tử.
 • Chu tuyến phổ hấp thụ và xác định các thông số quang phổ trong vùng hồng ngoại để ứng dụng trong viễn thám khí quyển.