Cán bộ đang công tác tại bộ môn

1 PGS.TS. Nguyễn Văn Biên  Trưởng Bộ môn
2 TS. Tưởng Duy Hải  Phó Trưởng bộ môn
3 GS.TS. Đỗ Hương Trà
4 TS. Nguyễn Anh Thuấn
5  TS. Nguyễn Xuân Quý  Tổ trưởng tổ Đảng
6 TS. Trần Bá Trình  GĐ Trung tâm NC &PT NVSP
7 TS. Trần Ngọc Chất  Trưởng phòng TN PPGD
8 ThS. Nguyễn Thị Diệu Linh  Đang làm NCS
9  CN. Nguyễn Quốc Huy

 

 

Bộ môn Phương pháp dạy học Vật lí

 

PGS. TS. Nguyễn  Biên TS. Tưởng Duy Hải TS. Nguyễn Anh Thuấn
TS. Trần Ngọc Chất GS. TS. Đỗ Hương Trà TS. Dương Xuân Quý
TS. Trần Bá Trình ThS. Nguyễn Thị Diệu Linh CN. Nguyễn Quốc Huy