TS. Trần Ngọc Chất

Trưởng phòng thí nghiệm, Giảng viên chính
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailFacebookGoogleScholarResearchGateHomePhone
TS. Trần Ngọc Chất là giảng viên của Bộ môn Phương pháp dạy học Khoa Vật lí, là cựu sinh viên lớp Y3 - khoá 1999-2003 - Khoa Vật lí Trường ĐHSP Hà Nội, công tác tại khoa vật lí từ 2003 đến nay, tham gia giảng dạy các học phần về phương pháp dạy học vật lí, là trưởng phòng thí nghiệm bộ môn.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 1999-2003: Cử nhân sư phạm vật lí -Trường ĐHSP Hà Nội
 • 2004-2007: Thạc sĩ Khoa học giáo dục -Trường ĐHSP Hà Nội
 • 2010-2015: Tiến sĩ Khoa học giáo dục – Đại học Siegen (CHLB Đức)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 2003-2010: Giảng viên tại Khoa Vật lí
 • 2010-2015: NCS tại Đại học Siegen
 • 2015-nay: Giảng viên tại Khoa Vật lí

GIẢNG DẠY

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lí
 • Sử dụng Thí nghiệm trong dạy học Vật lí phổ thông (I và II)
 • Thiết kế thiết bị thí nghiệm trong dạy học Vật lí phổ thông
 • Thực hành dạy học Vật lí tại trường sư phạm
 • Bài tập phân tích chương trình Vật lí
 • Kiểm tra đánh giá trong dạy học Vật lí
 • Giải bài tập Vật lí bằng tiếng anh
 • Lịch sử Vật lí

 

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Thiết kế, chế tạo và sử dụng các thiết bị thí nghiệm ghép nối với thiết bị thông minh (điện thoại, máy tính bảng, máy tinh …) trong dạy học Vật lí
 • Thiết kế, chế tạo và sử dụng các mô hình, thiết bị thí nghiệm để sử dụng trong giáo dục STEM
 • Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Vật lí và giáo viên KHTN