PGS. TS. Đỗ Danh Bích

Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
GoogleScholar

GS. TS. Lục Huy Hoàng

Đảng uỷ viên, Trưởng Bộ môn, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailFacebookGoogleScholarPhone

PGS. TS. Trần Mạnh Cường

Tổ trưởng tổ Đảng, Phó bộ môn, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailFacebookTwitterLinkedInGoogleScholarPhone

TS. Đinh Hùng Mạnh

Chi uỷ viên, Giảng viên, Chủ tịch Công đoàn
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailFacebookGoogleScholarResearchGatePhone

TS. Phạm Đỗ Chung

Giảng viên, Phó Chủ tịch Công Đoàn
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailFacebookGoogleScholarHomePhone

PGS. TS. Phạm Văn Hải

Trưởng phòng thí nghiệm
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailGoogleScholarHomePhone

PGS. TS. Thị Mai Oanh

Giảng viên
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailGoogleScholarResearchGatePhone

TS. Trịnh Đức Thiện

Giảng viên
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailGoogleScholarResearchGatePhone

TS. Nguyễn Thị Thuý

Giảng viên
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailResearchGatePhone

CN. Nguyễn Thành Lập

Giáo viên thực hành, Tổ trưởng Công đoàn
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailFacebookPhone

Danh sách những cán bộ đã từng làm việc tại Bộ môn

 1. PGS. TS. Phan Văn Ánh
 2. PGS. TSKH. Nguyễn Thế Khôi
 3. PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng
 4. PGS. TS. Đỗ Thị Sâm
 5. PGS. TS. Nguyễn Văn Nhã
 6. PGS. TS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc
 7. ThS. Hồ Tuấn Hùng
 8. TS. Nguyễn Đình Lãm – Đang công tác tại ĐHCN – ĐHQG Hà Nội
 9. ThS. Phương Thị Thúy Hằng – Đang công tác tại trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội
 10. ThS. Hoàng Cao Tân
 11. ThS. Nguyễn Văn Quang
 12. Thầy Nguyễn Hữu Bạch
 13. Thầy Lại Sơn Lâm
 14. Thầy Nguyễn Văn Nam
 15. Thầy Nguyễn Ninh
 16. Thầy Doãn Ninh
 17. Thầy Nguyễn Trọng Thừa
 18. Thầy Vũ Như Trầm
 19. Cô Bùi Minh Phương