Danh sách cán bộ

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email
1 GS. TS Nguyễn Văn Minh Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội minhsp@gmail.com
2 PGS. TS Lục Huy Hoàng Trưởng Khoa hoanglhsp@hnue.edu.vn
3 PGS. TS Đỗ Danh Bích Trưởng Bộ môn dodanhbich@hnue.edu.vn
4 PGS. TS Trần Mạnh Cường Phó Trưởng Bộ môn

Tổ trưởng tổ Đảng

tmcuong@hnue.edu.vn
5 PGS. TS. Phạm Văn Vĩnh Trưởng PTN vinhpv@hnue.edu.vn
6 TS. Đinh Hùng Mạnh Chủ tịch công đoàn Khoa manhdh@hnue.edu.vn
7 TS. Lê Mai Oanh Phó HT trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành LEMAIOANH@gmail.com
8 TS. Phạm Văn Hải Giảng viên haipv@hnue.edu.vn
9 TS. Phạm Đỗ Chung Giảng viên phamdochung@gmail.com
10 TS. Trịnh Đức Thiện Giảng viên thientd@hnue.edu.vn
11 TS. Nguyễn Thị Thúy Giảng viên nguyenthuy@hnue.edu.vn
12 NCS. Đỗ Minh Thành Giảng viên (NCS tại Hà Lan) thanhdm@hnue.edu.vn
13 NCS. Vương Văn Cường Giảng viên (NCS tại Nhật Bản) cuongspvl@gmail.com
14 NCS. Nguyễn Đăng Phú GVTH; Tổ trưởng công đoàn, Trợ lí thiết bị phund@hnue.edu.vn
15 CN. Nguyễn Thành Lập GVTH

lapnt@hnue.edu.vn

 

GS. TS. Nguyễn Văn Minh PGS. TS. Lục Huy Hoàng PGS. TS. Đỗ Danh Bích PGS. TS. Trần Mạnh Cường
PGS. TS. Phạm Văn Vĩnh TS. Đinh Hùng Mạnh TS. Lê Thị Mai Oanh TS. Phạm Văn Hải
TS. Phạm Đỗ Chung TS. Trịnh Đức Thiện TS. Nguyễn Thị Thúy NCS. Vương Văn Cường
NCS. Đỗ Minh Thành NCS. Nguyễn Đăng Phú CN. Nguyễn Thành Lập

Danh sách những cán bộ đã từng làm việc tại Bộ môn

 1. PGS. TS. Phan Văn Ánh
 2. PGS. TSKH. Nguyễn Thế Khôi
 3. PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng
 4. PGS. TS. Đỗ Thị Sâm
 5. PGS. TS. Nguyễn Văn Nhã
 6. PGS. TS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc
 7. ThS. Hồ Tuấn Hùng
 8. TS. Nguyễn Đình Lãm – Đang công tác tại ĐHCN – ĐHQG Hà Nội
 9. ThS. Phương Thị Thúy Hằng – Đang công tác tại trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội
 10. ThS. Hoàng Cao Tân
 11. ThS. Nguyễn Văn Quang
 12. Thầy Nguyễn Hữu Bạch
 13. Thầy Lại Sơn Lâm
 14. Thầy Nguyễn Văn Nam
 15. Thầy Nguyễn Ninh
 16. Thầy Doãn Ninh
 17. Thầy Nguyễn Trọng Thừa
 18. Thầy Vũ Như Trầm
 19. Cô Bùi Minh Phương