PGS. TS. Phạm Văn Hải

Trưởng phòng thí nghiệm
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailGoogleScholarHomePhone
PGS.TS Phạm Văn Hải hiện là giảng viên tại Khoa Vật lí, Đại học Sư Phạm Hà Nội. Giảng dạy các học phần cơ sở vật lí, vật lí chất rắn, cấu trúc điện tử cho sinh viên đại học và sau đại học. Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu là cấu trúc tự sắp xếp của các hạt kích thước nano đến micromet, tính chất điện và quang của các bán dẫn. Đến nay PGS. Hải đã công bố trên 60 bài báo khoa học, trong đó có 36 bài đăng tải trên các tạp chí quốc tế uy tín.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Cử nhân Vật lí – Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội, 1999-2003
 • Thạc sĩ Vật lí – Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, 2005-2007
 • Tiến sĩ Vật lí – Trường Đại học Tổng hợp Bayreuth, CHLB Đức, 2013-2017

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Giảng viên, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, từ 2007 – nay

GIẢNG DẠY

 • Cơ sở Vật lí 3
 • Tin học Vật lí
 • Vật lí Chất rắn
 • Cấu trúc điện tử và liên kết trong phân tử và vật rắn

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Nghiên cứu cấu trúc tự sắp xếp của các hạt kích thước nano-micromet bằng các phương pháp mô phỏng: động học phân tử, Monte Carlo, Brownina dynamics, DPD.
 • Nghiên cứu tính chất điện, quang của hệ vật liệu bán dẫn bằng lí thuyết phiếm hàm mật độ (DFT)
 • Nghiên cứu hiệu ứng SERS sử dụng phổ tán xạ Raman.