Bộ môn Vật lí Lí thuyết

 

PGS. TS. Lê Đức Ánh

Phó trưởng Khoa Vật lí

PGS. TS. Lê Viết Hòa
PGS. TS. Nguyễn Quang Học Tổ Trưởng Công đoàn
PGS. TS. Nguyễn Văn Hợp Trưởng Bộ môn
PGS. TS. Đào Thị Lệ Thủy Tổ trưởng tổ Đảng Bộ môn
TS. Nguyễn Chính Cương
PGS. TS. Bùi Đức Tĩnh
TS. Trần Phan Thùy Linh
ThS. Đinh Quang Vinh
ThS. Bùi Thị  Hà Giang
TS. Nguyễn Thị Thảo Phó trưởng Bộ môn
ThS. Nguyễn Trọng Dũng

 

                              Bộ môn Vật lí Lí thuyết

PGS. TS. Lê Đức Ánh PGS. TS. Lê Viết Hòa PGS. TS. Nguyễn Quang Học
TS. Nguyễn Chính Cương PGS.TS.Nguyễn Văn Hợp PGS.TS. Đào Thị Lệ Thủy
PGS.TS. Bùi Đức Tĩnh ThS. Đinh Quang Vinh TS. Nguyễn Thị Thảo
ThS. Bùi Hà Thị Giang TS. Trần Phan Thùy Linh ThS. Nguyễn Trọng Dũng

Danh sách những cán bộ đã từng làm việc tại Bộ môn

 1. Nhà giáo Nhân dân, GS. Vũ Như Canh
 2. Nhà giáo Nhân dân, GS. TS. Nguyễn Hữu Mình
 3. Nhà giáo ưu tú, GS. TS. Đỗ Đình Thanh
 4. GS. TS. Cao Chi
 5. Nhà giáo Nhân dân, PGS. TS. Phạm Quí Tư
 6. PGS. TS. Vũ Thanh Khiết
 7. Nhà giáo ưu tú, PGS. TS. Lê Trọng Tường
 8. Nhà giáo ưu tú, PGS. TS. Đào Nguyên Hoài Ân
 9. Nhà giáo ưu tú, PGS. TS. Đỗ Hữu Nha
 10. PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Hương
 11. Thầy Đỗ Khắc Hướng
 12. Thầy Nguyễn Phúc Thuần
 13. Thầy Tạ Duy Lợi
 14. PGS. TS Hoàng Văn Tích
 15. Cô Tạ Thị Trang
 16. TS. Vũ Thị Bình
 17. Cô Nguyễn Thái Loan
 18. GS. TS. Vũ Văn Hùng – Đang công tác tại ĐHGD – ĐHQG Hà Nội
 19. GS. TS. Đặng Văn Soa – Đang công tác tại Đại học Thủ đô Hà Nội
 20. TS. Nguyễn Văn Thuận – Đang công tác tại Đại học CN Thực phẩm TPHCM
 21. PGS. TS. Nguyễn Huy Việt – Đang công tác tại Viện Vật lí
 22. PGS. TS. Đỗ Vân Nam – Đang công tác tại Đại học Thành Tây
 23. TS. Lê Đức Ninh
 24. TS. Đỗ Thị Nga – Đang công tác tại Viện Vật lí

Danh sách nghiên cứu sinh hiện tại của Bộ môn

 1. Nguyễn Anh Vinh
 2. Nguyễn Thị Hương
 3. Trần Thị Thu Trang
 4. Lê Thu Lam
 5. Bùi Thị Hà Giang
 6. Lê Thị Thanh Hương
 7. Vũ Thị Thanh Hà
 8. Trần Thị Thanh Mai
 9. Nguyễn Đức Hiền
 10. Lê Trung Dũng

    

Loading...

Khoa Vật Lí - Đại học Sư phạm Hà Nội     Add: 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội     Email: khoavatli@hnue.edu.vn     Tel: +84437547797