PGS. TS. Nguyễn Văn Hợp

Chi uỷ viên, Phó Trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
EmailGoogleScholarPhone

TS. Nguyễn Thị Thảo

Đảng viên, Phó trưởng Bộ môn, giảng viên
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
EmailPhone

PGS. TS. Nguyễn Quang Học

Đảng viên, giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
EmailFacebookPhone

PGS. TS. Đào Thị Lệ Thủy

Tổ trưởng tổ đảng, giảng viên cao cấp, Uỷ viên BCH CĐ
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
EmailPhone

PGS. TS. Bùi Đức Tĩnh

Đảng viên, giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết

TS. Nguyễn Chính Cương

Giảng viên
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
EmailResearchGatePhone

TS. Bùi Thị Hà Giang

Chi ủy viên, giảng viên, Bí thư Đoàn trường
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
EmailFacebookGoogleScholarPhone

TS. Trần Phan Thùy Linh

Đảng viên, giảng viên, BTLLĐ (2019-2022)
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
EmailFacebookResearchGatePhone

CN. Trần Kỳ

giảng viên dự nguồn
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết

Danh sách những cán bộ đã từng làm việc tại Bộ môn

 1. Nhà giáo Nhân dân, GS. Vũ Như Canh
 2. Nhà giáo Nhân dân, GS. TS. Nguyễn Hữu Mình
 3. Nhà giáo ưu tú, GS. TS. Đỗ Đình Thanh
 4. GS. TS. Cao Chi
 5. Nhà giáo Nhân dân, PGS. TS. Phạm Quí Tư
 6. PGS. TS. Vũ Thanh Khiết
 7. Nhà giáo ưu tú, PGS. TS. Lê Trọng Tường
 8. Nhà giáo ưu tú, PGS. TS. Đào Nguyên Hoài Ân
 9. Nhà giáo ưu tú, PGS. TS. Đỗ Hữu Nha
 10. PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Hương
 11. Thầy Đỗ Khắc Hướng
 12. Thầy Nguyễn Phúc Thuần
 13. Thầy Tạ Duy Lợi
 14. PGS. TS Hoàng Văn Tích
 15. Cô Tạ Thị Trang
 16. TS. Vũ Thị Bình
 17. Cô Nguyễn Thái Loan
 18. GS. TS. Vũ Văn Hùng – Đang công tác tại ĐHGD – ĐHQG Hà Nội
 19. GS. TS. Đặng Văn Soa – Đang công tác tại Đại học Thủ đô Hà Nội
 20. TS. Nguyễn Văn Thuận – Đang công tác tại Đại học CN Thực phẩm TPHCM
 21. PGS. TS. Nguyễn Huy Việt – Đang công tác tại Viện Vật lí
 22. PGS. TS. Đỗ Vân Nam – Đang công tác tại Đại học Thành Tây
 23. TS. Lê Đức Ninh
 24. TS. Đỗ Thị Nga – Đang công tác tại Viện Vật lí

Danh sách nghiên cứu sinh hiện tại của Bộ môn

 1. Nguyễn Anh Vinh
 2. Nguyễn Thị Hương
 3. Trần Thị Thu Trang
 4. Lê Thu Lam
 5. Bùi Thị Hà Giang
 6. Lê Thị Thanh Hương
 7. Vũ Thị Thanh Hà
 8. Trần Thị Thanh Mai
 9. Nguyễn Đức Hiền
 10. Lê Trung Dũng