TS. Nguyễn Thị Thảo

Đảng viên, Phó trưởng Bộ môn, giảng viên
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
EmailPhone
TS. Nguyễn Thị Thảo hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại Bộ môn Vật lí lí thuyết. Là cựu sinh viên Khoa Vật lí khóa 2004 – 2008, công tác tại Khoa từ năm 2011. Hiện nay là Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn Vật lí lí thuyết , Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa Vật lí; giảng dạy các học phần Toán cho Vật lí 2, Cơ học lí thuyết, Điện động lực học.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân Vật lí hệ Chất lượng cao – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2004 – 2008
  • Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2009 – 2011
  • Tiến sĩ Vật lý kỹ thuật – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2013 – 2017

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Giảng viên – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011 – nay

GIẢNG DẠY

  • Toán cho Vật lí 2
  • Cơ học lý thuyết
  • Điện động lực học

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • Mô phỏng, mô hình hóa các đặc trưng cấu trúc, động học, cơ tính của các hệ vật liệu nano, hợp kim,