Bài viết mới

Thông báo webinar

KHOA VẬT LÍ BỘ MÔN VẬT LÍ LÍ THUYẾT ------------------ THÔNG BÁO WEBINAR Tiêu đề: Một số vấn đề mới trong nghiên cứu vật lý hạt cơ bản và liên ngành Thời gian: 20h30, Thứ 6, ngày 20/8/2021 Người trình bày: GS. TS. Đặng Văn Soa, Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội Thành…
..>>
Bộ môn VLLT

THÔNG BÁO HỘI THẢO

Bộ môn Vật lí lí Thuyết, Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức hội thảo: ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG VẬT LÍ LÍ THUYẾT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN VẬT LÍ Thời gian: 8h30 thứ tư ngày 9/12/2020. Địa điểm: Phòng 300, giảng đường C. Thành…
..>>
Bộ môn VLLT

Phương pháp tính số trong nghiên cứu VLLT

Thông báo về việc seminar chuyên đề Phương pháp tính số trong nghiên cứu VLLT   Nhận lời mời của Bộ môn VLLT, Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngô Văn Thanh, Viện Vật lý, sẽ trình bày về: Phương pháp tính số trong nghiên cứu VLLT.…
..>>
Bộ môn VLLT

Bảo vệ luận án Tiến sĩ Vật lí cấp Trường

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường Về đề tài: “Nghiên cứu tính chất nhiệt động của vật liệu oxit, màng mỏng và siêu mạng oxit có cấu trúc fluorit bằng phương pháp thống kê mômen” Mã số:…
..>>
Bộ môn VLLT

Bảo vệ luận án Tiến sĩ Vật lí cấp Bộ môn

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Bộ môn Về đề tài: “Hiệu ứng hạt vô hướng trong mô hình Randall-Sundrum” Mã số:  Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Hà Giang Thời…
..>>
Bộ môn VLLT

Seminar luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn

 Bộ môn Vật lí lí thuyết tổ chức seminar luận án Tiến sĩ Về đề tài: “Hiệu ứng hạt vô hướng trong mô hình Randall-Sundrum” Mã số:  Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Hà Giang Thời gian: 14h30 ngày 26 tháng 07 năm 2019…
..>>
Bộ môn VLLT

Thông báo về việc seminar chuyên đề “Phương pháp tính số và mô phỏng trong Vật lí lí thuyết 3”

Thông báo về việc seminar chuyên đề Phương pháp tính số và mô phỏng trong VLLT 3   Nhận lời mời của Bộ môn VLLT, Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh, trường Đại học Điện Lực, sẽ trình bày về: Phương pháp tính số…
..>>
Loading...

Khoa Vật Lí - Đại học Sư phạm Hà Nội     Add: 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội     Email: khoavatli@hnue.edu.vn     Tel: +84437547797