Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức họp Hội đồng
chấm luận án tiến sĩ cấp Trường

Về đề tài:

Nghiên cứu tính chất nhiệt động của vật liệu oxit, màng mỏng và siêu mạng oxit có cấu trúc fluorit bằng phương pháp thống kê mômen”

Mã số: 9.44.01.03

Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán

Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Hương

Thời gian: 8h30 ngày 26 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận án, tầng 2 nhà Thư viện, trường Đại học Sư phạm Hà Nội – 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các thầy cô đến dự !