Bộ môn Vật lí lí Thuyết, Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức hội thảo:

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG VẬT LÍ LÍ THUYẾT TRONG CHƯƠNG TRÌNH
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN VẬT LÍ

Thời gian: 8h30 thứ tư ngày 9/12/2020.

Địa điểm: Phòng 300, giảng đường C.

Thành phần: Giảng viên Bộ môn Vật lí lí thuyết, NCS, Học viên cao học và Sinh viên năm thứ tư chuyên ngành VLLT.

Kính mời mọi người quan tâm tới dự
Bộ môn Vật lí lí thuyết