PGS.TS. Nguyễn Duy Cường

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, cập nhật NCKH cho giảng viên và hiệu quả học tập, nghiên cứu cho sinh viên. Bộ môn Vật lí Chất rắn – Điện tử, Khoa Vật lý tổ chức buổi báo cáo chuyên đề do TS. Đỗ Hoàng Tùng (Viện Vật lí, VAST) trình bày.

Thông tin cụ thể như sau:
–  Tên chuyên đề: Vật liệu điện tử và linh kiện pin năng lượng mặt trời thế hệ mới
– Chuyên gia báo cáo: PGS. TS Nguyễn Duy Cường, Viện AIST, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
– Thời gian: Ngày 14 tháng 12  năm 2020.
– Địa điểm: Phòng 320-C

Kính mời giảng viên, sinh viên quan tâm tới dự!