Nhằm đẩy mạnh hoạt động đào tạo cho sinh viên chuyên ngành Vật lí chất rắn – Điện tử và tăng cường hợp tác trao đổi khoa học giữa các nhà khoa học trong và ngoài trường, Bộ môn Vật lí chất rắn-Điện tử, Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội mời 03 chuyên gia đến từ Viện Khoa học Vật liệu, Đại học Quốc Gia Hà Nội và Đại học Sư Phạm Hà Nội seminar và thảo luận một số nội dung sau:

  1. Nghiên cứu tính chất quang của một số chấm lượng tử bán dẫn.
  • Người trình bày: PGS.TS Ứng Thị Diệu Thuý, Viện Khoa học Vật liệu – Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Thời gian: Từ 9h00 đến 11h ngày 14/12/2022
  • Địa điểm: Phòng 207 Nhà C Khoa Vật lí – ĐHSPHN

2. Vật liệu phát quang chuyển đổi ngược và một số định hướng ứng dụng

  • Người trình bày: TS Nguyễn Đình Lãm, ĐH Công nghệ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
  • Thời gian: Từ 14h00 đến 15h ngày 14/12/2022
  • Địa điểm: Phòng 207 Nhà C Khoa Vật lí – ĐHSPHN

3. Nano and near-field optics to study nanomaterials

  • Người trình bày: PGS.TS Lục Huy Hoàng, ĐH Sư Phạm Hà Nội
  • Thời gian: Từ 15h15 đến 16h15 ngày 14/12/2022
  • Địa điểm: Phòng 207 Nhà C Khoa Vật lí – ĐHSPHN

Kính mời các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên và các cá nhân quan tâm tham dự.

Bộ môn Vật lí Chất rắn – Điện tử, Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội.