Theo kế hoạch năm học, Bộ môn Vật lí Chất rắn – Điện tử tổ chức seminar chuyên môn:

Chủ đề: Ứng dụng mô phỏng, tính toán trong nghiên cứu vật liệu

Báo cáo viên: Giảng viên, NCS và khác mời

Thời gian: 8h30, ngày 13/12/2021.

Hình thức trực tuyến qua zoom (ID/passcode gửi qua email)

Kính mời các bạn sinh viên và thầy cô quan tâm tham dự.Trân trọng!