PGS. TS. Lục Huy Hoàng

Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailFacebookGoogleScholarPhone

PGS. TS. Nguyễn Văn Biên

Chi uỷ viên, Phó Trưởng khoa, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Phương pháp dạy học Vật lí
EmailFacebookGoogleScholarResearchGatePhone

PGS. TS. Đỗ Danh Bích

Trưởng Bộ môn, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
GoogleScholar