PGS. TS. Nguyễn Văn Hợp

Chi uỷ viên, Phó Trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
EmailGoogleScholarPhone
PGS. TS. Nguyễn Văn Hợp hiện đanggiảng dạy và nghiên cứu tại Bộ môn Vật lí lí thuyết. Là cựu sinh viên Khoa Vật lí khoá 1991 -1995,công tác tại Khoa từ năm1998. Hiện nay là Giảng viên Cao cấp, Trưởng Bộ môn Vật lí lí thuyết; giảng dạy các môn:Cơ lí thuyết, Điện động lực, Cơ học lượng tử 1 và 2, Cơ sở Vật lí lí thuyết 1 và 4, Vật lí lí thuyết 1, Vật lí hiện đại, PPL NCKH Vật lí lí thuyết và Vật lí toán, Phương pháp Hàm Green và Hàm tương quan.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Cử nhân Vật lí – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1991 – 1995.
 • Thạc sĩ Vật lí lí thuyết và Vật lí toán – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1996 – 1998.
 • Tiến sĩ Vật lí – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2007-2011.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Giảng viên – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1998 -2014
 • Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn Vật lí lí thuyết, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 -2017
 • Giảng viên, Trưởng Bộ môn Vật lí lí thuyết, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 -2018
 • Giảng viên Cao cấp, Trưởng Bộ môn Vật lí lí thuyết, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2018 – Nay

GIẢNG DẠY

 • Cơ lí thuyết.
 • Điện động lực.
 • Cơ học lượng tử 1 và 2.
 • Cơ sở Vật lí lí thuyết 1 và 4.
 • Vật lí lí thuyết 1.
 • Vật lí hiện đại.
 • PPLNCKH Vật lí lí thuyết và Vật lí toán.
 • Phương pháp Hàm Green và Hàm tương quan.

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Thông tin lượng tử và tính toán lượng tử.
 • Ứng dụng VLLT trong giảng dạy VLPT.