Chuyên trang kỷ niệm 70 năm thành lập Khoa Vật lí (1951 – 2021)

[24/6/2021](liên tục cập nhật) Danh sách đóng góp ủng hộ Lễ kỷ niệm 70 năm

[04/10/2021] Chia sẻ tình cảm nhân dịp kỷ niệm 70 năm Khoa Vật lí

[06/9/2021] Thay đổi kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Khoa Vật lí

[01/8/2021] Ra mắt Danh sách hội cựu người học Khoa Vật lí

[18/6/2021] Thông báo các chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Khoa Vật lí

[28/4/2021] Hội nghị Giảng dạy Vật lí lần thứ 5: Thông báo số 1