Căn cứ công văn số 386/ĐHSPHN-HCĐN của trường ĐHSP Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian dự kiến tổ chức Lễ kỷ niệm, trên cơ sở tình hình thực tế diễn biến của dịch COVID-19, Khoa Vật lí điều chỉnh kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Khoa, cụ thể như sau:

1. Thời gian – Địa điểm tổ chức

  • Thời gian: 8h:30 Thứ 7, Ngày 13/11/2021. 
  • Địa điểm: Hội trường 11/10, trường ĐHSP Hà Nội 

2. Hình thức tổ chức

Trực tiếp và phát live stream (Tùy thuộc điều kiện thực tế của dịch bệnh).

3. Thành phần

Đại diện nhà trường, Đại diện các Khoa, Cán bộ đã và đang công tác tại khoa, Đại diện các khóa Cựu người học.

Trân trọng kính báo.

Trưởng Khoa Vật lí

PGS.TS. Lục Huy Hoàng