Bài báo sau đây là của Emilio Elizalde trên Mathematical Physics của Tạp chí Frontiers in Physics nói về các thách thức lớn của vật lý toán hiện nay trên thế giới. Các nhà vật lý lý thuyết và vật lý toán của Việt Nam có thể tham khảo bài…
..>>