Bài báo sau đây là của Emilio Elizalde trên Mathematical Physics của Tạp chí Frontiers in Physics nói về các thách thức lớn của vật lý toán hiện nay...
Continue Reading