Một số trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

1. Hệ Raman
Hãng: Horiba
Model: HR Evolution
Laser: 785 nm, 532 nm
Mẫu: Rắn, lỏng
Địa điểm: Phòng 214 – Khoa Vật lí

Hệ đo Raman HR evolution

2. Hệ đo quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR)
Hãng: Thermo Scienctific
Model: Nicolet iS50 FT-IR
Mẫu: rắn, lỏng
Địa điểm: Phòng 212 – Khoa Vật lí

Hệ đo FTIR

3. Hệ đo hấp thụ tử ngoại – khả kiến (UV-Vis) (Phòng 211 và 205 – khoa Vật lí)
Hãng: Jasco
Model: V770 và V 670
Mẫu: Bột, rắn, màng, lỏng
Địa điểm: Phòng 205/211 – Khoa Vật lí

Hệ đo UV-Vis

4. Hệ đo phổ huỳnh quang
Hãng : Horiba
Model: FL322
Mẫu: rắn, lỏng
Phép đo: huỳnh quang, kích thích hình quang, thời gian sống, hiệu suất lượng tử
Nguồn: Xenon, LED
Địa điểm: phòng 205 – khoa Vật lí

Hệ huỳnh quang FL322

5. Kính hiển vi lực nguyên tử (AFM)
Địa điểm: Trung tâm KH và công nghệ Nano (tầng 1, nhà K)

Kính hiển vi lực nguyên tử (ÀM)

6. Hệ lắng đọng bằng xung laser (PLD)
Địa điểm: Trung tâm khoa học và công nghệ Nano (tầng 1, nhà K)

Hệ PLD

7. Hệ lắng đọng pha hơi hóa học (CVD)
Địa điểm: Trung tâm khoa học và công nghệ Nano (tầng 1, nhà K)

Hệ CVD

8. Hệ đo hấp phụ (BET)
Địa điểm: Tầng 3, Khoa Vật lí

Hệ đo BET

9. Phòng mô phỏng và tính toán
Địa điểm: Tầng 2, Khoa Vật lí

10. Phòng quan sát thiên văn
Địa điểm: Tầng 4, Khoa Vật lí

11. Phòng chế tạo mẫu
Địa điểm: Tầng 1, Khoa Vật lí