Giải thưởng Khoa học Công nghệ của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ra đời từ năm 2009, được xét trao tặng hàng năm cho các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho tất cả các lĩnh vực của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục. Giải thưởng nhằm mục đích khuyến khích, động viên và định hướng các tập thể và các nhà khoa học nâng cao năng lực nghiên cứu, chủ trì và tham gia các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường và các dự án chuyển giao công nghệ nhằm góp phần tạo động lực thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội, cho việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường; tôn vinh và quảng bá các tập thể và cá nhân cán bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc như công bố các bài báo quốc tế, các đề tài trọng điểm, các ấn phẩm sách và đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ và cử nhân chất lượng cao; đề cao vị thế của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Giải thưởng Khoa học Công nghệ của trường Đại học Sư phạm Hà Nội là giải thưởng cao quý và mang nhiều ý nghĩa.

Trong Lễ trao giải thưởng Khoa học công nghệ năm 2019 diễn ra vào ngày 15/5/2019, Khoa Vật lí vinh dự và tự hào có PGS.TS Lục Huy Hoàng đã được trao Giải nhất cá nhân, ghi nhận những thành tích xuất sắc của PGS trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ trong 5 năm 2014 – 2019. Trong 5 năm gần đây, PGS đã công bố 20 công trình trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI (Q1 và Q2), hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy, tham gia và có đóng góp trong một số tổ chức khoa học công nghệ của Quốc gia.

PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Phó Hiệu Trưởng Nhà Trường trao Giải nhất Giải thưởng KHCN 2019