THÔNG BÁO: HỘI THẢO TẬP HUẤN “GIÁO DỤC VẬT LÍ  TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

  1. Nội dung

– Nâng cao hiểu biết của giáo viên vật lí các trường phổ thông về các điểm mới trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Bộ GD- ĐT ban hành ngày 26/12/2018);

– Làm rõ các vấn đề then chốt về dạy học phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông 2018;

– Một số biện pháp tổ chức giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông 2018;

– Các nội dung đổi mới trong đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình;

– Giới thiệu chương trình đào tạo, học bổng sau đại học và hợp tác đào tạo với các trường quốc tế.

  1. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: Từ 7h45 đến 12h00, chủ nhật,  ngày 19/5/2019

– Địa điểm: Hội trường tầng 2 và sảnh tầng 1, nhà K – Trường ĐHSP Hà Nội

  1. Chuyên gia tham gia báo cáo

▪ Thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

▪ Chủ biên, thành viên Ban phát triển chương trình giáo dục phổ thông môn vật lí, môn KHTN

▪ Chủ biên, tác giả sách giáo khoa vật lí, khoa học tự nhiên đáp ứng chương trình giáo dục phổ mới

▪ Chủ biên, tác giả sách dạy học phát triển năng lực, giáo dục STEM trong trường phổ thông

▪ Các nhà nghiên cứu khoa học vật lí, khoa học giáo dục

  1. Đối tượng tham gia

– Giáo viên vật lí, khoa học tự nhiên các trường phổ thông

– Giảng viên các trường đào tạo giáo viên

– Sinh viên, học viên cao học, NCS khoa Vật lí các trường đào tạo giáo viên

– Các cá nhân quan tâm

  1. Kinh phí tham dự

– Kinh phí ăn ở đi lại do đơn vị cử giáo viên đi tự chi trả theo quy định của nhà nước

– Kinh phí tập huấn và tài liệu: miễn phí

  1. Đăng kí tham dự

– Cách 1: Đăng kí trước 15/5/2019 online tại địa chỉ https://forms.gle/GLakUipk6DZqDEit6

– Cách 2: Đăng kí trước 15/5/2019 qua email của BTC k.vatly@hnue.edu.vn

– Thành viên đăng kí sẽ được nhận tài liệu hội thảo.

– Điện thoại liên hệ: 02437547797, cô Nguyễn Thị Thu Hà.

Mọi thông tin cập nhật của hội thảo sẽ được đăng trên website: http://phys.hnue.edu.vn/ht052019

  1. Nội dung, hình thức tổ chức và dự kiến chương trình chính thức
  • Phiên trình bày: 7h45 – 10h00

Báo cáo khoa học của các chuyên gia về các vấn đề khoa học và thực tiễn của giáo dục vậtlí nhằm phát triển năng lực phẩm chất người học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018

Dự kiến báo cáo viên và nội dung:

Thời gian Báo cáo viên Nội dung
7h45 – 8h00 GS.TS. Nguyễn Văn Minh Định hướng phát triển GDPT trong thời kì mới
8h00 – 8h20 PGS.TS. Lục Huy Hoàng Tiếp cận và triển khai hoạt động Học sinh nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật  dưới góc nhìn của người hướng dẫn
8h20 – 9h00 PGS.TS. Nguyễn Văn Khánh Điểm mới nổi bật trong chương trình giáo dục phổ thông môn vật lí
9h00 – 9h20 PGS.TS. Nguyễn Văn Hợp Xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí các cấp
9h20 – 9h40 PGS. TS. Đỗ Danh Bích Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học ở trường phổ thông
9h40 – 10h00 PGS.TS. Nguyễn Văn Biên Nghiên cứu lí luận và phương pháp dạy học vật lí đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế
Coffee break: 10h00 – 10h30
10h30-16h30 Tham quan, quan sát hoạt động trải nghiệm STEM của học sinh
  • Phiên trưng bày và biểu diễn các hoạt động trải nghiệm STEM: 8h00 – 16h30

Thời gian: 8h00 – 16h30, trong lúc đó phiên chính dành cho giảng viên, giáo viên, học viên, sinh viên, học sinh đang diễn ra.

Hình thức tổ chức: Hoạt động trải nghiệm theo Trạm, mỗi đơn vị trưng bày phụ trách một trạm. Thời gian trải nghiệm trong một trạm là 30 phút.  Học sinh làm việc theo nhóm từng trường, lần lượt trải nghiệm qua 6  trạm.

Trạm 1: Trưng bày công nghệ kết nối không dây và biểu diễn các hoạt động dạy học STEM cụ thể

Trạm 2, 3, 4, 5: Trưng bày và trình biễn các module trải nghiệm Khoa học – Kĩ thuật do khoa Vật lí phát triển.

Trạm 6: Trưng bày các hoạt động giáo dục STEM của các đối tác.

 

Hà Nội, ngày 4/5/2019

Trưởng Khoa Vật lí

PGS.TS. Lục Huy Hoàng

 

Tải về bản mềm của thông báo: ht052009_ThongBao1