Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học khoa Vật lí năm học 2018 – 2019 đã được tổ chức vào 8h00 ngày 03 tháng 05 năm 2019 tại Phòng họp Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hội nghị đã nhận được đăng kí 29 báo cáo tóm tắt do sinh viên và các nhóm sinh viên thực hiện. Nội dung các báo cáo khoa học tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu: Vật lí Lí thuyết; Vật lí Chất rắn và Điện tử; Vật lí Môi trường và Thiên văn, Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lí.
Tất cả các báo cáo gửi tham dự hội nghị đều được phản biện bởi Hội đồng khoa học là các nhà khoa học uy tín, có chuyên môn cao. Nhiều báo cáo được đánh giá có chất lượng khoa học, hướng nghiên cứu mới mẻ và đa dạng. Những vấn đề được đề cập trong các báo cáo đều cập nhật với những hướng nghiên cứu đang được quan tâm nghiên cứu tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Điều này cho thấy sự phát triển của các nhóm nghiên cứu trong khoa Vật lí không chỉ theo chiều sâu mà còn theo chiều rộng, tiếp cận với những hướng nghiên cứu mới trên thế giới. Hội đồng Khoa học đã làm việc và lựa chọn được 27 báo cáo trong đó có 06 báo cáo thuyết trình (oral); 21 báo cáo treo (Poster) đến từ hầu hết các hướng nghiên cứu đang được thực hiện tại khoa Vật lí.
Sau khi đánh giá các báo cáo miệng cũng như báo cáo treo, Hội đồng Khoa học đã xem xét và trao tặng phần thưởng, giấy chứng nhận cho các báo cáo đạt giải. Trong phiên báo cáo miệng có: 04 giải nhất, 02 giải nhì. Trong phiên báo cáo treo có: 03 giải nhất, 06 giải nhì, 05 giải ba và 06 giải khuyến khích.
Hội đồng Khoa học đánh giá các báo cáo năm nay đã thể hiện tính mới, hàm lượng khoa học cao. Các báo cáo cũng đã nghiên cứu về các bài toán mới, các phương pháp dạy học vật lí tiên tiến, hiện đại nhằm phát huy năng lực của học sinh. Kết quả của các báo cáo thể hiện độ tin cậy, các báo cáo được trình bày, trích dẫn tài liệu tham khảo tốt hơn. Nhìn chung các báo cáo đáp ứng nhu cầu phát triển theo định hướng nâng cao trình độ khoa học của Sinh viên tại khoa Vật lí cũng như chất lượng đào tạo của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trong thời kì đổi mới. Ban tổ chức Hội nghị SV NCKH và Hội đồng khoa học Khoa Vật lí đã nhất trí đề nghị gửi 4 báo cáo tham dự Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2018-2019.
Chi tiết giải thưởng xem theo đường link sau
Quyết định giải thưởng SV NCKH năm học 2018-2019
Trưởng ban tổ chức

PGS. TS Lục Huy Hoàng