Bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức seminar khoa học

Nhận lời mời của Bộ môn VLLT, Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

GS.TS Đặng Văn Soa, Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội, sẽ trình bày báo cáo khoa học:

Một số vấn đề nghiên cứu mới về mô hình chuẩn mở rộng

Thời gian: 9h30 ngày 23 tháng 5 năm 2019 .

Địa điểm: Phòng 300, giảng đường C.

Thành phần: Giảng viên Bộ môn VLLT, các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên chuyên ngành VLLT.

Kính mời mọi người quan tâm tới dự

Bộ môn Vật lý lý thuyết