Thông báo về việc seminar chuyên đề

Phương pháp tính số trong nghiên cứu VLLT

 

Nhận lời mời của Bộ môn VLLT, Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS Ngô Văn Thanh, Viện Vật lý, sẽ trình bày về: Phương pháp tính số trong nghiên cứu VLLT.

Thời gian: 14h00 ngày 27 (Thứ tư) tháng 11 năm 2019.

Địa điểm: Phòng 219, giảng đường C.

Thành phần: Giảng viên Bộ môn VLLT, các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên chuyên ngành VLLT.

Kính mời mọi người quan tâm tới dự

Bộ môn Vật lý lý thuyết