KHOA VẬT LÍ

BỘ MÔN VẬT LÍ LÍ THUYẾT

——————

THÔNG BÁO WEBINAR

Tiêu đề: Một số vấn đề mới trong nghiên cứu vật lý hạt cơ bản và liên ngành

Thời gian: 20h30, Thứ 6, ngày 20/8/2021

Người trình bày: GS. TS. Đặng Văn Soa, Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội

Thành phần tham dự: Giảng viên Bộ môn VLLT, NCS và học viên cao học chuyên ngành VLLT và VLT 

Kính mời Quý đồng nghiệp quan tâm tham dự theo thông tin link dưới đây:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94860765355?pwd=NXZqd1dqTCt6eHQ3WHNlbnFqc3ZSdz09

Meeting ID: 948 6076 5355

Passcode: semina123