Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức họp Hội đồng
chấm luận án tiến sĩ cấp Bộ môn

Về đề tài:

Hiệu ứng hạt vô hướng trong mô hình Randall-Sundrum”

Mã số: 9.44.01.03

Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán

Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Hà Giang

Thời gian: 14h00 ngày 19 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các thầy cô đến dự !