Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học khoa Vật lí năm học 2021-2022 sẽ bắt đầu vào lúc 7h30 ngày 27/04/2022 tại Phòng họp khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội.

Căn cứ vào kết quả phản biện và đánh giá ở các Bộ môn, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các báo cáo tố nhất trình bày tại phiên toàn thể.

  • Với báo cáo miệng (oral): Sinh viên trình bày báo cáo trong 10 phút và 05 phút thảo luận. Máy chiếu do Hội nghị chuẩn bị, máy tính cá nhân do các sinh viên tự chuẩn bị. Sinh viên gửi bản trình chiếu (file powerpoint cho BTC vào email: svnckh.phys.hnue@gmail.com  trước 12h, ngày 26/4/2022).
  • Với báo cáo treo (poster): Các báo cáo Poster cần chuẩn bị 01 trang A0, trình bày theo chiều dọc, và được treo tại Hội nghị từ 8h00 đến 12h00 ngày 27/04/2022. Nhóm tác giả phải có mặt trong thời gian treo báo cáo để trình bày và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo.

Cơ cấu Giải thưởng

Báo cáo trình bày tại Hội nghị 

– Giấy chứng nhận của Ban chủ nhiệm Khoa.
– 04 báo cáo xuất sắc nhất (giải Nhất và giải Nhỉ) sẽ được gửi tham dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021.
– Cộng điểm đối với các báo cáo đạt giải theo quy định của Khoa.

Báo cáo poster 

– Giấy chứng nhận của Ban chủ nhiệm Khoa.
– 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba
– Cộng điểm đối với các báo cáo đạt giải theo quy định của Khoa.

Ban tổ chức trân trọng đề nghị và kính mời các thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên và cá nhân quan tâm tới tham dự Hội nghị.

Trưởng ban tổ chức
PGS. TS Lục Huy Hoàng