Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học khoa Vật lí năm học 2022-2023 sẽ bắt đầu vào lúc 7h30 ngày 24/04/2023 tại Phòng họp khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội.

Căn cứ vào kết quả phản biện và đánh giá ở các Bộ môn, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các báo cáo tốt nhất trình bày tại phiên toàn thể.

  • Với báo cáo miệng (oral): Sinh viên trình bày báo cáo trong thời gian 10 phút và 05 phút thảo luận, phiên toàn thể bắt đầu từ 8h đến 11h00 ngày 24/04/2023. Máy chiếu do ban tổ chức Hội nghị chuẩn bị, máy tính cá nhân do các sinh viên báo cáo tự chuẩn bị.
  • Với báo cáo treo (poster): Các báo cáo poster cần được chuẩn bị trong 01 trang A0, trình bày theo chiều dọc, và được treo tại Hội nghị từ 8h00 đến 12h00 ngày 24/04/2023. Nhóm tác giả phải có mặt trong thời gian treo báo cáo để trình bày và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo.

Cơ cấu Giải thưởng

Báo cáo trình bày tại Hội nghị 

– Giấy chứng nhận của Ban chủ nhiệm Khoa.

– 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba.

– 04 báo cáo xuất sắc nhất (giải Nhất và giải Nhỉ) sẽ được gửi tham dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2022 – 2023.

Báo cáo poster 

– Giấy chứng nhận của Ban chủ nhiệm Khoa.

– 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 06 giải Ba, 20 giải Khuyến khích.

Việc cộng điểm đối với các báo cáo đạt giải: Theo quy định hiện hành của Khoa Vật lí.

Ban tổ chức trân trọng đề nghị và kính mời các thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên và cá nhân quan tâm tới tham dự Hội nghị.


Hà Nội, 21/04/2023

Trưởng ban tổ chức


PGS. TS. Đỗ Danh Bích