1. MỤC ĐÍCH

Nhằm trang bị những kiến thức, hiểu biết, tăng cường nhận thức đầy đủ, toàn diện về Internet, tác động của mạng xã hội, kỹ năng để thực hành an toàn mạng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội nói chung và của khoa Vật Lí nói riêng, ngày 25/5/2024, chi đoàn khoa Vật Lí tổ chức hội nghị trao đổi về việc kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng.

2. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

2.1. Nội dung tuyên truyền

– Trao đổi về thực trạng sử dụng mạng xã hội của giới trẻ, vẫn còn một bộ phận lớn thanh niên chưa biết chọn lọc các thông tin chính thống trên mạng, vẫn chưa có nhận thức đúng đắn với các thông tin ảo, thông tin sai sự thật, bịa đặt của các thế lực chống phá, vẫn chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng về tình hình dịch bệnh, nên có những bình luận thiếu trách nhiệm, thiếu văn hóa xảy ra trên các trang mạng xã hội,..

– Bàn luận, đề xuất các giải pháp phù hợp, hiệu quả để định hướng dư luận, định hướng cho ĐVTN trên không gian mạng, như: Thường xuyên đăng các thông tin chính thống lên các trang mạng xã hội, những vấn đề nóng, nhạy cảm thì được tư vấn rõ ràng, đúng quan điểm, đúng bản chất vụ việc; tăng cường đăng các gương điển hình, mô hình hay, ý nghĩa, các gương người tốt – việc tốt để học tập, lấy cái đẹp để dẹp cái xấu, lấy cái tích cực để đẩy lùi tiêu cực;….

– Trang bị một số vấn đề cần lưu ý trong đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi hiểm họa từ mặt trái của mạng xã hội; các kỹ năng để an toàn hơn trên Internet.

2.2 Hình thức tuyên truyền

– Tuyên truyền miệng tới sinh viên thông qua đội ngũ cán bộ các chi đoàn.

– Tổ chức hội nghị trao đổi về việc kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng.

2.3. Thời gian, địa điểm tuyên truyền: Tháng 5/2024, tổ chức hội nghị vào ngày 25/5/2024 tại Phòng họp Khoa Vật lí