Thầy Cô và các cá nhân quan tâm quét mã Qr Code để đăng kí BTC gửi đường link Zoom tham dự trong nhóm

Trực tiếp tại Khoa Vật lí: từ 20h-22h, thứ 7, ngày 11/5/2024.