1. Mục đích Hội nghị

 • Tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học tại khoa Vật lí, năm học 2023 – 2024.
 • Nhằm tạo sân chơi, học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, qua đó phát hiện bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên góp phần thúc đẩy phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học trong Khoa.
 • Nâng cao chất lượng Giáo dục – Đào tạo, khích lệ sinh viên phát huy tiềm năng của mình trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và sáng tạo.
 • Đánh giá, lựa chọn các đề tài tham dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2023 – 2024.

2. Thành phần tham gia

 • Sinh viên, giảng viên khoa Vật lí, đại diện của trường ĐHSP Hà Nội và các cá nhân quan tâm.                         

3. Thời gian và địa điểm

 • Thời gian: Dự kiến tổ chức trong khoảng 17 – 28/04/2024.
 • Địa điểm: Khoa Vật lí, trường ĐHSP Hà Nội.

4. Khen thưởng

 • Sinh viên tham dự Hội nghị sẽ nhận giấy chứng nhận tham gia Hội nghị.
 • Các báo cáo chất lượng cao sẽ được lựa chọn tham dự HNSV NCKH cấp Trường.
 • Những báo cáo đạt từ 16/20 điểm trở lên, sẽ được cộng điểm vào 01 môn học chuyên ngành theo quy chế.

5. Cách thức đăng kí tham dự

 • Sinh viên tham gia Hội nghị SVNCKH năm học 2023-2024 cần đăng ký online:

+ Theo đường link sau: https://forms.gle/khodgjEBaAxRjpez5

+ Hạn đăng ký: 24h00 ngày 30/12/2023

 • Link zalo nhóm sinh viên tham gia Hội nghị SVNCKH năm học 2023 – 2024 cấp khoa: https://zalo.me/g/tnzico953
 • Sau khi đăng ký thành công, sinh viên sẽ nhận được email xác nhận, các hướng dẫn, biểu mẫu và đường link gửi bản báo cáo tóm tắt, báo cáo toàn văn.
 • Hạn nộp bản mềm báo cáo tóm tắt: 24h00 ngày 01/03/2024.

Hạn nộp bản mềm báo cáo toàn văn: 24h00 ngày 31/03/2024.

 • Hạn nộp bản cứng báo cáo toàn văn có nhận xét của giảng viên hướng dẫn: 16h00, ngày 06/04/2024 (người nhận: TS. Nguyễn Thị Tố Khuyên, phòng 407C, Bộ môn Lí luận và phương pháp dạy học Vật lí, Khoa Vật lí).

6. Ban tổ chức

         Trưởng ban:

                  PGS. TS. Đỗ Danh Bích

         Phó ban:

                  PGS. TS. Nguyễn Văn Hợp

         Hội đồng khoa học:

                  PGS. TS. Ngô Ngọc Hoa

                  PGS. TS. Trần Mạnh Cường

                  TS. Nguyễn Thị Thảo

                  TS. Tưởng Duy Hải

         Ban thư ký:     

                  PGS. TS. Đào Thị Lệ Thủy

                  TS. Phạm Đỗ Chung

                  TS. Nguyễn Thị Tố Khuyên              

                  CN. Nguyễn Đức Đạt

                  CN. Trần Kì Vĩ

                  CN. Nguyễn Thị Anh Vui

Ban tổ chức Hội nghị rất mong nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bạn sinh viên, cùng sự quan tâm hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô, để cho Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học của Khoa Vật lí năm học 2023– 2024 thành công tốt đẹp.

Hà Nội, 01/11/2023

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PGS. TS. Đỗ Danh Bích

Quét mã QR để đăng ký