THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội nghị giảng dạy Vật lí toàn quốc lần thứ 5

  1. Mục đích

– Tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi giữa những người làm công tác giảng dạy Vật lí và các môn khoa học tự nhiên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và nghiên cứu trong cả nước.

– Trình bày những kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn, những kinh nghiệm trong giáo dục Vật lí; đào tạo giáo viên Vật lí và quản lí giáo dục, phát triển chương trình, biên soạn sách giáo khoa về Vật lí theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

– Định hướng công tác giáo dục Vật lí và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên môn Vật lí, môn Khoa học tự nhiên nhằm hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của người học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

– Tiến hành Đại hội Hội Giảng dạy Vật lí.

  1. Nội dung

Các bài viết gửi tham gia hội thảo tập trung thảo luận một số vấn đề dự kiến như sau:

  1. a) Giáo dục Vật lí ở trường phổ thông

– Vị trí, vai trò của giáo dục Vật lí ở các cấp học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

– Dạy học Vật lí theo hướng phát triển năng lực: Mục tiêu dạy học phát triển năng lực trong dạy học Vật lí; nội dung, phương pháp dạy học, các hình thức tổ chức dạy học hiện đại nhằm phát triển năng lực học sinh; xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học vật lí nhằm phát triển năng lực học sinh.

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lí.

– Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh.

– Dạy học phân hóa ở trường phổ thông.

– Dạy học tích hợp khoa học tự nhiên ở trường phổ thông.

– Giáo dục STEM ở trường phổ thông.

– Các phương thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

– Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí.

  1. b) Giảng dạy Vật lí ở đại học, cao đẳng

– Đào tạo giáo viên môn Vật lí, giáo viên môn khoa học tự nhiên tại các cơ sở đào tạo giáo viên.

– Bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên Vật lí đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

– Dạy và học Vật lí ở khoa Vật lí các trường đại học kĩ thuật trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

  1. Thành phần tham dự

– Giáo viên Vật lí tại các trường THCS, THPT.

– Giảng viên Vật lí tại các trường đại học, cao đẳng.

– Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lí giáo dục các cấp liên quan đến giáo dục Vật lí.

– Nhà nghiên cứu dạy học vật lí.

– Nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên chuyên ngành Vật lí và các cá nhân có quan tâm.

  1. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian: ngày 02 tháng 10 năm 2021

– Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

  1. Ban Tổ chức hội nghị
STT Họ và tên Ghi chú
    1. GS.TS. Nguyễn Văn Minh

Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội

Trưởng ban
    2. PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành

Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD&ĐT

Đồng trưởng ban
    3. PGS.TSKH. Nguyễn Thế Khôi

Chủ tịch Hội giảng dạy Vật lí

Đồng trưởng ban
    4. PGS.TS. Lục Huy Hoàng – Trường ĐHSP Hà Nội Phó Trưởng ban
    5. PGS.TS. Nguyễn Văn Biên – Trường ĐHSP Hà Nội Phó Trưởng ban
    6. PGS.TS. Dương Minh Lam – Trường ĐHSP Hà Nội Phó Trưởng ban
    7. GS.TS. Bạch Thành Công –  ĐHQG Hà Nội Ủy viên
    8. PGS.TS. Phó Thị Nguyệt Hằng

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Ủy viên
    9. Nhà giáo Phạm Đình Thiết

Phó chủ tịch Hội giảng dạy vật lí

Ủy viên
10. GS.TS. Đỗ Hương Trà – Trường ĐHSP Hà Nội Ủy viên
11. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hưng – Trường ĐHSP Hà Nội Ủy viên
12. PGS.TS. Phạm Xuân Quế – Trường ĐHSP Hà Nội Ủy viên
13. PGS.TS. Đỗ Danh Bích – Trường ĐHSP Hà Nội Ủy viên
14. PGS.TS. Ngô Ngọc Hoa – Trường ĐHSP Hà Nội Ủy viên
15. TS. Tưởng Duy Hải – Trường ĐHSP Hà Nội Ủy viên
16. TS. Trần Bá Trình – Trường ĐHSP Hà Nội Ủy viên
17. TS. Nguyễn Văn Nghiệp

Chuyên viên Vụ Giáo dục trung học – Bộ GD& ĐT

Ủy viên
18. TS. Phùng Việt Hải – Đại học Đà Nẵng Ủy viên
19. TS. Trần Thị Ngọc Ánh – Đại học Huế Ủy viên
20. TS. Cao Tiến Khoa – Đại học Thái Nguyên Ủy viên
21. PGS.TS. Nguyễn Thị Nhị – Đại học Vinh Ủy viên
22. PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền – ĐHQG Hà Nội Ủy viên
23. ThS. Mai Hoàng Phương – Trường ĐHSP Tp HCM Ủy viên
24. ThS. Lê Thị Xuyến – Trường ĐHSP Hà Nội 2 Ủy viên
25. ThS. Vũ Thị Mai Lan, Trường THPT Phan Đình Phùng Ủy viên

Ban thư kí:

– TS. Phạm Đỗ Chung – Trưởng ban

– PGS.TS. Nguyễn Cao Khang

– PGS.TS. Bùi Đức Tĩnh

– TS. Trần  Ngọc  Chất

– TS. Dương Xuân Quý

– TS. Nguyễn Anh Thuấn

– ThS. Nguyễn Thị Diệu Linh

  1. Thời gian đăng kí, nộp tóm tắt và báo cáo

– Thời hạn gửi Phiếu đăng kí tham dự và gửi tóm tắt qua e-mail: 15/7/2021

– Thời hạn gửi toàn văn qua email: 05/8/2021

– Thời hạn thông báo kết quả lựa chọn báo cáo: 22/8/2021

Phiếu đăng kí, mẫu tóm tắt, báo cáo toàn văn được gửi kèm theo Thông báo này.

Địa chỉ liên hệ, gửi Phiếu đăng kí, tóm tắt và toàn văn báo cáo:

– Email: hoinghi.giangday.vatli@gmail.com

– Địa chỉ:        Hội nghị Giảng dạy Vật lí Toàn quốc

Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

– Điện thoại:  (024) 37547797

  1. Kinh phí hội nghị

– Phí tham gia Hội nghị: Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội tài trợ.

– Phí xuất bản sẽ được thông báo sau.

– Đại biểu tự túc phương tiện đi lại và nơi lưu trú để tham dự Hội nghị.

  1. Tóm tắt và báo cáo toàn văn

– Tóm tắt các báo cáo và Chương trình Hội nghị sẽ được phát tới các đại biểu tại Hội nghị.

– Kỉ yếu của Hội nghị Giảng dạy Vật lí toàn quốc lần thứ 5 sẽ được xuất bản, bao gồm các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, được phản biện và được Hội đồng biên tập lựa chọn.

Ngoài ra, các báo cáo bằng tiếng Anh có chất lượng tốt được gửi tham gia Hội nghị quốc tế về giáo dục vật lí thế giới (WCPE) lần thứ 3 được tổ chức dưới dạng online vào tháng 12/2021.

Các thông tin tiếp theo về Hội nghị sẽ được cập nhật trên website: http://phys.hnue.edu.vn/hngdvl và Facebook Hội Giảng dạy Vật lí.