DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN / ĐƠN VỊ ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ LỄ K NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP KHOA VẬT LÍ

TT Họ tên / Đơn vị Số tiền (đồng) Tặng phẩm Ghi chú
1 Nhóm NCS Bộ môn Lí luận và PPDH Vật lí, Khoa Vật lí ĐHSP HN 5,000,000 Chuyển khoản
2 Phạm Vân Ngọc, K55 500,000 Chuyển khoản
3 Lớp cao học K30 khoa Vật Lí – ĐHSP Hà Nội 10,000,000 Chuyển khoản
4 Tăng Hải Tuân, K61 1,000,000 Chuyển khoản
5 Lưu Thị Bích Thuỷ, CH K29 500,000 Chuyển khoản
6 Bộ môn Vật lí Chất rắn – Điện tử, Khoa Vật lí ĐHSP Hà Nội 10,000,000 Tiền mặt
7 Nguyễn Thị Quỳnh, Lớp B K58 500,000 Chuyển khoản
8 Phạm Thị Nhung, K64 500,000 Chuyển khoản
9 Đỗ Minh Thành, K58 500,000 Chuyển khoản
10 Lục Huy Hoàng, Trưởng Khoa Vật lí ĐHSP Hà Nội 5,000,000 Chuyển khoản
11 Đạo diễn Trần Ngũ Châu, SV K37 Phim kỷ niệm 70 năm Khoa Vật lí
12 Em Phúc, K54 1,000,000 Chuyển khoản
13 Lê Bá Ngọc Diệp, K64 500,000 Chuyển khoản
14 Lớp Cao học K29, Khoa Vật lí ĐHSP Hà Nội 8,000,000 Chuyển khoản
15 Lớp Y12, K58 7,500,000 Chuyển khoản
16 Trịnh Thị Thương, Lớp B K58 500,000 Chuyển khoản
17 Nguyễn Hương Giang, Lớp B K58 500,000 Chuyển khoản
18 Thuỳ Ninh, Lớp B K58 500,000 Chuyển khoản
19 Lớp B K58 3,800,000 Chuyển khoản
20 Em Toan K61 500,000 Chuyển khoản
21 Lớp AB K62 6,400,000 Chuyển khoản
22 Nguyễn Thị Thu Hà, lớp A K51, CH K20 500,000 Chuyển khoản
23 Nhóm cao học PPGD K27 2,000,000 Chuyển khoản
24 Vũ Tuấn Anh, lớp A K60 1,000,000 Chuyển khoản
25 Lớp CLC K62 3,600,000 Chuyển khoản
26 Lớp B K64 3,000,000 Chuyển khoản
27 Nguyễn Thị Phương Dung, lớp B K57 500,000 Chuyển khoản
28 Đặng Thị Thương, lớp B K61 500,000 Chuyển khoản
29 Nguyễn Thị Thanh Dung, lớp A K64 300,000 Chuyển khoản
30 Lớp CLC K64 3,200,000 Chuyển khoản
31 Tập thể K66 4,000,000

+ 1,650,000

Chuyển khoản hai lần
32 Tập thể lớp A K59 3,300,000 Chuyển khoản
33 Tập thể lớp AB K 45 20,000,000 Chuyển khoản (15,000,000 đ ủng hộ LKN + 5,000,000 góp quà tặng các thầy cô Hội cựu giáo chức nhân dịp 70 năm Khoa Vật lí)
34 Tập thể lớp CLC K59 5,500,000 Chuyển khoản
35 Tập thể lớp C K59 1,500,000 Chuyển khoản
36 Tập thể lớp B K59 3,000,000 Chuyển khoản
37 Nguyễn Thị Diệu Linh, lớp A K64 500,000 Chuyển khoản
38 Cao Tiến Khoa, NCS K27 PPDH 3,000,000 Chuyển khoản
39 Lê Thế Mẫu + Nguyễn Thị Bích Ngọc, cựu giáo chức Khoa Vật lí 4,000,000 Chuyển khoản
40 Trịnh Thị Thu Hằng, lớp A K64 500,000 Chuyển khoản
41 Tập thể sinh viên K41 20,000,000 Chuyển khoản
42 Tập thể sinh viên K48 20,000,000 Chuyển khoản
43 Nguyễn Văn Biên, cựu sinh viên K47 4,000,000 Chuyển khoản
44 Nhóm NCS Vật lí Chất rắn – Điện tử (Điện, Vũ, Vũ Hằng, Lâm Hằng, Tú) 6,000,000 Chuyển khoản
45 Tập thể sinh viên khoá K27 15,000,000 Tiền mặt, ủng hộ chi trả thuê, phục vụ hội trường trong Lễ kỷ niệm
46 Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch HĐQT hệ thống trường học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội; cựu sinh viên K27 70,000,000 Ủng hộ chi trả tiền huy hiệu (50,000,000 đ) + tiền mặt 20,000,000 góp quà tặng các thầy cô Hội cựu giáo chức nhân dịp 70 năm Khoa Vật lí
47 Trần Trung, Lớp B K64 500,000 Chuyển khoản
48 Nguyễn Đức Hoà, K46 1,000,000 Chuyển khoản
49 Lớp ABC K52 9,000,000 Chuyển khoản
50 Lớp CLC K52 5,000,000 Chuyển khoản
51 Sinh viên K38 tri ân các thầy cô cựu giáo chức 20,000,000 Chuyển khoản, góp quà tặng các thầy cô Hội cựu giáo chức nhân dịp 70 năm Khoa Vật lí
52 Tập thể Cao học K11 5,000,000 Chuyển khoản
53 Tập thể SV khoá 77-81 K26 6,000,000 Chuyển khoản
54 Trần Đức Anh, SV k56, HV K28 500,000 Chuyển khoản
55 Lê Tiến Hà và Chu Việt Hà, K50 3,000,000 Chuyển khoản
56 Đỗ Hồng Thanh, cựu Nghiên cứu sinh K17 3,000,000 Chuyển khoản
57 SV K50 10,000,000 Chuyển khoản
58 Hội cựu NCS Vật lí Chất rắn 5,000,000 Chuyển khoản
59 Chị em Tuyên K58, Huyền K61 1,000,000 Chuyển khoản
60 Tập thể lớp A K55 9,000,000 Chuyển khoản
61 Nhóm HV Cao học K24 3,700,000 Chuyển khoản
62 Các lớp A,B,Y8 K54 10,000,000 Chuyển khoản
63 Lê Đức Ánh, Y2K48 4,000,000 Chuyển khoản
64 Phan Thành Công, K46 5,000,000 Tiền mặt
65 Tập thể lớp Y14 3,000,000 Chuyển khoản
66 Khoa Vật lí ĐHSP Hà Nội 2 3,000,000 Chuyển khoản
67 Lớp A K57 4,200,000 Chuyển khoản

 Khoa Vật lí ĐHSP HN, 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02437547797