Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Khoa Vật lí Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa Vật lí kết hợp cùng Hội cựu người học xây dựng danh sách cựu người học.

Mỗi bản ghi của danh sách bao gồm các trường dữ liệu chính sau:

 1. Cấp học
 2. Họ tên
 3. Ngày sinh
 4. Nơi sinh
 5. Tên đề tài khoá luận/luận văn
 6. Chuyên ngành
 7. Người hướng dẫn
 8. Năm nhập học
 9. Số quyết định tốt nghiệp
 10. Ngày quyết định tốt nghiệp
 11. Năm ra trường
 12. Khoá học
 13. Lớp học
 14. Vai trò trong Ban liên lạc
 15. Ảnh đại diện
 16. Website/facebook cá nhân
 17. Điện thoại
 18. Email
 19. Nơi công tác
 20. Nơi ở

và một số trường thông tin quản lí khác.

Danh sách được xây dựng qua các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1 

 • Xây dựng phần mềm
 • Số hoá, nhập dữ liệu từ các giấy tờ Khoa đang có (các quyết định ra trường (SV, HVCH), quyết định nhập học (NCS))
 • Công bố danh sách

Giai đoạn 1 đã hoàn thành (tính đến 1/8/2021) với 4423 bản ghi, trong đó:

 • Cựu sinh viên: 3009 bản ghi
 • Cựu học viên cao học: 1333 bản ghi
 • Cựu nghiên cứu sinh: 81 bản ghi

Danh sách được phân chia thành ba loại: cựu sinh viên, cựu HVCH và cựu NCS. Người xem có thể lọc dữ liệu theo năm tốt nghiệp hoặc theo họ tên. Trường dữ liệu để lọc sẽ được mở thêm khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ.

Menu của Danh sách. Kích vào đường dẫn để đến danh sách tương ứng.
Để lọc dữ liệu theo năm tốt nghiệp (hoặc năm nhập học với NCS), nhập năm vào ô tìm kiếm (search) và nhấn nút Search. Để xoá danh sách đã tìm kiếm và hiện toàn bộ danh sách, nhấn Clear. Có thể tìm kiếm theo Họ tên. Để hiển thị thông tin chi tiết của mỗi cá nhân, nhấn vào tên trong danh sách.
Trang Thông tin cá nhân. Dữ liệu được lấy từ danh sách tốt nghiệp Khoa lưu trữ chưa đầy đủ, cần được cập nhật. Vì lí do bảo mật thông tin cá nhân, một số trường dữ liệu không được công khai.

Giai đoạn 2 (chưa thực hiện)

 • Tiếp tục cập nhật từ nguồn dữ liệu của Trường.
 • Cập nhật danh sách Ban liên lạc, đại diện BLL của mỗi khoá.
 • Cập nhật dữ liệu từ thông tin cung cấp của mỗi khoá, của cá nhân.

Giai đoạn 3 (chưa thực hiện)

 • Hoàn thiện phần mềm, giao diện hiển thị.
 • Giao quyền cập nhật bản ghi cho mỗi cá nhân.

Danh sách đươc công bố trên địa chỉ: http://phys.hnue.edu.vn/csv/ds/