PGS. TS. Ngô Ngọc Hoa

Chi uỷ viên, Phó Trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Đại cương
EmailGoogleScholarResearchGatePhone
PGS.TS. Ngô Ngọc Hoa hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại Bộ môn Vật lí Đại cương. Là cựu sinh viên Khoa Vật lí khoá 1997 - 2001, công tác tại Khoa từ năm 2005. Hiện nay là Giảng viên, Trưởng Bộ môn Vật lí Đại cương; giảng dạy các môn Cơ sở Vật lí 2, 3, Thực hành Cơ sở Vật lí 1, 2, 4 và Cơ sở Vật lí môi trường.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Cử nhân Vật lí – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1997 – 2001
 • Thạc sĩ Khoa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2002– 2004
 • Tiến sĩ Vật lí – Đại học Paris Est Créteil (UPEC), 2010 -2013

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Giảng viên – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005 – 2010
 • Nghiên cứu sinh – Trường Đại học Paris Est Créteil, 2010 – 2013
 • Giảng viên – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013– nay

GIẢNG DẠY

 • Cơ sở Vật lí 2, 3
 • Thực hành Cơ sở Vật lí 1, 2, 4
 • Cơ sở Vật lí môi trường

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Nghiên cứu phổ hấp thụ trong vùng hồng ngoại của một số khí nhà kính.
 • Mô phỏng động lực học phân tử của môt số hệ khí.