Thông báo về việc seminar chuyên đề

Phương pháp tính số và mô phỏng trong VLLT 3

 

Nhận lời mời của Bộ môn VLLT, Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh, trường Đại học Điện Lực, sẽ trình bày về: Phương pháp tính số và mô phỏng trong VLLT.

Thời gian: 13h30 ngày 18 tháng 1 năm 2019.

Địa điểm: Phòng 300, giảng đường C.

Thành phần: Giảng viên Bộ môn VLLT, các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên chuyên ngành VLLT.

Kính mời mọi người quan tâm tới dự

Bộ môn Vật lý lý thuyết