Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức họp Hội đồng
chấm luận án tiến sĩ cấp Bộ môn

Về đề tài:

Nghiên cứu các tính chất nhiệt động và đàn hồi của màng mỏng và siêu mạng oxide bằng phương pháp thống kê mômen”

Mã số: 9.44.01.03

Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán

Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Hương

Thời gian: 8h30 ngày 26 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Phòng 300, giảng đường C, trường Đại học Sư phạm Hà Nội – 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các thầy cô đến dự !