TS. Nguyễn Chính Cương

Giảng viên
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
EmailResearchGatePhone
TS. Nguyễn Chính Cương là cựu sinh viên Khoa Vật lí khóa 1991-1995; Đã nghiên cứu và giảng dạy tại Bộ môn Vật lí lí thuyết, Khoa Vật lí từ năm 1998 đến nay; Giảng dạy các môn: Toán cho Vật lí, Phương pháp toán lí, Cơ lí thuyết, Cơ sở Vật lí lí thuyết 3, Tin học cho Vật lí, Vật lí lí thuyết tính toán, Hạt cơ bản, Tính toán trong Vật lí lượng tử.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Cử nhân Vật lí – Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1991-1995
 • Thạc sỹ Vật lí lí thuyết Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1996-1998
 • Tiến sỹ Vật lí lí thuyết Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2000-2006

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Giảng viên – Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1998 đến nay
 • Phó trưởng Bộ môn VLLT giai đoạn 2008-2014

GIẢNG DẠY

 • Các môn Toán cho Vật lí: Toán cho vật lí (hệ Đại học và sau Đại học),Phương pháp toán lí
 • Các môn Vật lí lí thuyết: Cơ lí thuyết, Điện động lực, Lí thuyết trường, hạt cơ bản
 • Các môn tính toán số và mô phỏng: Cơ sở Vật lí lí thuyết 3, Vật lí lí thuyết tính toán,Phương pháp tính và tin học chuyên ngành,Tính toán trong Vật lí lượng tử, Mô phỏng và mô hình hóa.
 • Tin học cho Vật lí, Tin học ứng dụng
 • Các chuyên đề bồi dưỡng cho khối THPT chuyên, bồi dưỡng đội tuyển Vật lí Quốc tế (APHO, IPHO)

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Lí thuyết Trường và hạt cơ bản: Mô hình chuẩn và mở rộng, Lí thuyết siêu đối xứng, vi phạm đối xứng CP, . . .
 • Tính toán số và mô phỏng: Tính số và mô phỏng các hệ vật lí phục vụ giảng dạy Phổ thông – Đại học; Mô phỏng Mô phỏng các hệ vật lí phục vụ trải nghiệm nghiên cứu khoa học, mô phỏng các hệ vật liệu nano phục vụ công nghệ chế tạo.