TS. Bùi Thị Hà Giang

Chi ủy viên, giảng viên, Bí thư Đoàn trường
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
EmailFacebookGoogleScholarPhone
TS. Bùi Thị Hà Giang hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại Bộ môn Vật lí lí thuyết. Là cựu sinh viên Khoa Vật lí khóa 2006 – 2010, công tác tại Khoa từ năm 2011. Hiện nay là Giảng viên, Chi ủy viên, Phó Bí thư Đoàn trường; giảng dạy các học phần Toán cho Vật lí 1, Cơ sở Vật lí lí thuyết 3.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Cử nhân Vật lí – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2006 – 2010
 • Thạc sĩ Vật lí lí thuyết và vật lí toán – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2010 – 2012
 • Tiến sĩ Vật lí lí thuyết và vật lí toán – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015 – 2019

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Giảng viên – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011 – 2014
 • Giảng viên, Bí thư Liên chi đoàn Khoa – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014 – 2017
 • Giảng viên, Chi ủy viên,  Bí thư Liên chi đoàn Khoa, Phó Bí thư Đoàn trường – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017– 2019
 • Giảng viên, Chi ủy viên, Phó Bí thư Đoàn trường – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 –nay

GIẢNG DẠY

 • Toán cho Vật lí 1
 • Cơ sởVật lí lí thuyết 3

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Mô hình mở rộng mô hình chuẩn
 • Các quá trình tán xạ và vật lí năng lượng cao