PGS. TS. Đào Thị Lệ Thủy

Tổ trưởng tổ đảng, giảng viên cao cấp, Uỷ viên BCH CĐ
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
EmailPhone
PGS. TS Đào Thị Lệ Thủy hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại Bộ môn Vật lí lí thuyết. Là cựu sinh viên Khoa Vật lí khóa 44 (1994-1998), cựu học viên Khóa 9 (1999-2001), cựu NCS khóa 22 (2002-2006), công tác tại khoa năm 2002. Hiện nay là Giảng viên, tổ trưởng tổ Đảng bộ môn Vật lí lí thuyết, giảng dạy các môn Toán cho vật lí, Cơ lí thuyết, Điện động lực học, Cơ sở Vật lí lí thuyết 4, Vật lí lí thuyết 2, Lí thuyết trường và hạt cơ bản.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Cử nhân Vật lí – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1994-1998
 • Thạc sĩ Vật lí lí thuyết và vật lí toán– Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1999-2001
 • Tiến sĩ Vật lí– Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2002-2006

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Giảng viên– Trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ 2002 đến nay.

GIẢNG DẠY

 • Toán cho Vật lí
 • Cơ lí thuyết
 • Điện động lực học
 • Cơ sở Vật lí lí thuyết 4
 • Vật lí lí thuyết 2
 • Lí thuyết trường lượng tử 2

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Hạt cơ bản
 • Vật lí năng lượng cao