TS. Trần Phan Thùy Linh

Đảng viên, giảng viên, BTLLĐ (2019-2022)
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
EmailFacebookResearchGatePhone
TS. Trần Phan Thuỳ Linh hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại Bộ môn Vật lí lí thuyết. Công tác tại khoa từ năm 2015. Hiện nay là Bí thư Liên chi Đoàn khoa Vật lí; giảng dạy các môn Cơ học lượng tử, Cơ lý thuyết, Điện động lực học cho sinh viên sư phạm Vật lí tiếng Anh.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Cử nhân Vật lí – Trường Đại học Sư phạm Huế, 2003-2007
 • Thạc sĩ Vật lí lí thuyết và Vật lí Toán –  Trường Đại học Sư phạm Huế, 2009-2011
 • Tiến sĩ Vật lí – Đại học Osaka, Nhật Bản, 2011-2014

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Giảng viên, khoa Cơ bản – Trường Đại học Nông lâm Huế, 2008-2014
 • Giảng viên, Trưởng Bộ môn Vật lí, khoa Cơ bản – Trường Đại học Nông lâm Huế, 2014-2015
 • Giảng viên,khoa Vật lí – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015-2018
 • Giảng viên, BT LCĐ – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019-nay

GIẢNG DẠY

 • Cơ học lượng tử
 • Cơ lí thuyết
 • Điện động lực học
 • Tin học Vật lí
 • Toán cho Vật lí II

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Mô phỏng vật liệu ứng dụng trong chất điện phân, trong quang xúc tác
 • Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện tử và tính chất quang của vật liệu