CN. Trần Kỳ

giảng viên dự nguồn
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
CN. Trần Kỳ Vĩ hiện đang học tập nghiên cứu và giảng dạy tại Bộ môn Vật lí lí thuyết. Là cựu sinh viên hệ CLC Khoa Vật lí khóa 2017 – 2021, bắt đầu được tuyển dụng làm cán bộ dự nguồn tại Khoa từ tháng 11/2021. Hiện nay là Giảng viên dự nguồn ở Bộ môn Vật lí lí thuyết, Khoa Vật lí.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân Vật lí hệ Chất lượng cao – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017 – 2021

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Giảng viên – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 11/2021 – nay

GIẢNG DẠY

  • Điện động lực học (được giao)

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • Mô phỏng, mô hình hóa các đặc tính của các hệ vật liệu quang phi tuyến, siêu dẫn.