PGS. TS. Nguyễn Quang Học

Đảng viên, giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
EmailFacebookPhone

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 1977-1982: Khoa Toán lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Vật lý chất rắn
 • 1988-1989: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bằng tốt nghiệp: Tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Vật lý lý thuyết
 • 1990-1994: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bằng tốt nghiệp: PTS Toán lý chuyên ngành Vật lý lý thuyết

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 1983-1994:Khoa Tự nhiên, Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Phòng (nay là Dại học Hải Phòng)
 • 1995-1997: Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
 • 1998-2009: Phòng Quản lý khoa học, Phòng Khoa học-Công nghệ và giảng viên kiêm nhiệm Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2010 đến nay: Bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

GIẢNG DẠY

 • Giảng viên kiêm nhiệm từ 1998 đến 2009, giảng viên chính và sau đó là giảng viên cao cấp từ 2010 tại Bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Đã giảng dạy các giáo trình “Nhiệt động lực học”, “Nhiệt học”, “Vật lý thống kê”, “Điện động lực học”, “Cơ lý thuyết”, “Toán cao cấp”, “Lý thuyết chất rắn”, “Vật lý mới”cho các hệ chính chính qui, liên thông, tại chức tại Khoa Vật lý từ 1998 đến nay
 • Đã giảng dạy các chuyên đề “Vật lý thống kê lượng tử”, “Lý thuyết hệ thấp chiều”, “Cơ học lượng tử”, “Lý thuyết bán dẫn” cho hệ đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Hồng Đức và Đại học Tây Nguyên
 • Đã và đang hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh (2007, 2015, 2016), đã hướng dẫn 26 khóa luận tốt nghiệp (2000, 2011, 2012, 2013, 2014,2015,2016, 2017,2018, 2019, 2020,202121), 38 luận văn ThS (2000, 2002, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014,2015,2016, 2017, 2018, 2019, 2020), và 46 đề tài SVNCKH (2013, 2014,2015,2016, 2017,2018, 2019,2020,2021).
 • Đã công bố khoảng 30 cuốn sách (giáo trình, tài liệu tham khảo giáo dục đai học và phổ thông và phổ biến khoa học) trong đó có các giáo trình đại học là giáo trình Vật lý lý thuyết 2, Tập 1. Nhiệt động lực học, giáo trình Vật lý lý thuyết 2, Tập 2. Vật lý thống kê, giáo trình Bài tập Vật lý lý thuyết 2, Tập 1. Nhiệt động lực học, giáo trình Bài tập Vật lý lý thuyết 2, Tập 2. Vật lý thống kê, giáo trình Nhiệt động lực học (cho Trung tâm giáo dục từ xa), giáo trình Bài tập Điện động lực học và giáo trình sau đại học về Vật lý bán dẫn thấp chiều
 • Đã tham gia bồi dưỡng các đội tuyển PhO ở trường phổ thông, đội tuyển Olympic Vật lý sinh viên  SPhO và đội tuyển Olympic Vật lý Quốc gia APhO, IPhO.

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Hướng nghiên cứu chính: Các tính chất vật lý (cấu trúc tinh thể, nhiệt động, đàn hồi, khuyếch tán, chuyển pha, trật tự,…) của các tinh thể lạnh nguyên tử và phân tử, kim loại, bán dẫn và hợp kim; mô phỏng các hệ vật lý và bồi dưỡng các chuyên đề vật lý nâng cao ở vật lý phổ thông
 • Đã công bố khoảng 120 công trình khoa học trong ngoài nước trong đó có khoảng 30 công trình ISI/SCOPUS và nhiều bài báo khác trên báo chí
 • Đã tham gia nhiều hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế
 • Đã  chủ nhiệm và tham gia khoảng 20 đề tài cấp Trường, cấp Bộ, cấp Bộ trọng điểm, cấp quốc gia và đề tài NAFOSTED