PGS. TS. Bùi Đức Tĩnh

Đảng viên, giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Lí thuyết
Tôi tên là Bùi Đức Tĩnh, tôi sinh ra ở Thanh Hóa. Hiện tại, tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Nghề nghiệp của tôi là giảng viên ở khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngoài việc giảng dạy các học phần Vật lí lí thuyết, tôi nghiên cứu khoa học theo hướng: vật lí siêu dẫn nhiệt độ cao, mạch lượng tử siêu dẫn và tính toán lượng tử.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Đại học từ 1999-2003 tại khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Cao học từ 2003-2005 tại Viện Vật lí và Điện tử, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh từ 2006-2010 tại khoa Vật lí điện tử, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Chiao Tung, Đài Loan

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ 2003-2005, giảng viên tại khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Từ 2011- nay, giảng viên tại khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

GIẢNG DẠY

 • Vật lí thống kê và nhiệt động lực học
 • Tiếng Anh chuyên ngành Vật lí lí thuyết
 • Toán cho Vật lí

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Vật lí siêu dẫn nhiệt độ cao
 • Mạch lượng tử siêu dẫn
 • Tính toán lượng tử