PGS. TS. Trần Mạnh Cường

Tổ trưởng tổ Đảng, Phó bộ môn, Giảng viên cao cấp
Bộ môn: Vật lí Chất rắn - Điện tử
EmailFacebookTwitterLinkedInGoogleScholarPhone
PGS. TS Trần Mạnh Cường tốt nghiệp cử nhân vật lí tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Vật lí vào năm 2001 và công tác tại khoa từ đó đến nay. Năm 2005, GV Trần Mạnh Cường được cử đi học Thạc sỹ tại Đại học sư phạm cao cấp Cachan và Đại học Paris Sud, Cộng hòa Pháp và tiếp tục học NCS về ngành vật liệu điện tử tại Đại học Paris Nanterre (Paris 10) và quay về công tác tại Khoa vật lí vào năm 2011. Hiện nay PGS. TS. Trần Mạnh Cường tham gia giảng dạy về Cơ sở Vật lí điện tử và các học phần chuyên ngành. Hướng nghiên cứu tập trung của PGS. TS Cường là khoa học vật liệu tiên tiến như metamaterials.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 1997-2001: Sinh viên Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2005-2006: Học Thạc sỹ tại ĐH Cachan, Cộng hòa Pháp
 • 2007-2011: Học NCS tại ĐH Paris Nanterre, Cộng hòa Pháp

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 2007-2011: NCS tại ĐH Paris Nanterre, Cộng hòa Pháp
 • 2002- nay: Giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

GIẢNG DẠY

 • Cơ sở Vật lí điện tử
 • Điên tử số
 • Điên tử ứng dụng
 • Tiếng Anh chuyên ngành.

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Vật liệu hấp thụ sóng hoàn toàn, bề mặt meta.
 • High gain antenna.